Bất động sản BRG
Đối tác Sumitomo

Đối tác Sumitomo

Tập đoàn BRG (BRG Group) và Tập đoàn Sumitomo Corporation (Sumitomo Corporation) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác kinh doanh nhằm xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh nhiều triển vọng mà điển hình là bất động sản và bán lẻ, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động và phát triển.

Liên hệ